You are here:

Aģentūras un citas ES struktūras

ES aģentūras ir ar ES iestādēm nesaistītas struktūras — atsevišķas juridiskas personas, kas izveidotas, lai pildītu konkrētus ES tiesību aktos paredzētus uzdevumus.

Ir vairāk nekā 40 aģentūru. Tās iedalītas 5 grupās:

Decentralizētās aģentūras

Decentralizētās aģentūras veic tehniskus, zinātniskus vai vadības uzdevumus, palīdzot ES iestādēm veidot un īstenot politiku dažādās jomās. Aģentūras arī palīdz ES sadarboties ar dalībvalstu valdībām, vienuviet apkopojot tehniskās un speciālās zināšanas gan no ES, gan no dalībvalstu iestādēm. Decentralizētās aģentūras tiek izveidotas uz nenoteiktu laiku un ir izvietotas visā ES.

Kopējās drošības un aizsardzības politikas aģentūras

Šīs aģentūras ir izveidotas, lai pildītu kādu ļoti specifisku tehnisku, zinātnisku vai pārvaldes uzdevumu saskaņā ar Eiropas Savienības kopējās drošības un aizsardzības politiku.

EURATOM aģentūras un organizācijas

Decentralizētās aģentūras izveidoja, lai atbalstītu Eiropas Atomenerģijas kopienas līguma (EURATOM) mērķus, proti: koordinēt valstu kodolenerģijas pētniecības programmas, kas paredzētas miermīlīgiem nolūkiem, nodrošināt zināšanas, infrastruktūru un finansējumu kodolenerģijai, nodrošinātu pietiekamu un drošu kodolenerģijas apgādi.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT), kas atrodas Ungārijā, ir neatkarīga ES struktūra, kas izvērš Eiropas spējas izstrādāt jaunas tehnoloģijas, apkopojot labākos resursus zinātnes, uzņēmējdarbības un izglītības jomā.