Navigācijas ceļš

Aģentūras un citas ES struktūras

ES aģentūras ir ar ES iestādēm nesaistītas struktūras — atsevišķas juridiskas personas, kas izveidotas, lai pildītu konkrētus ES tiesību aktos paredzētus uzdevumus.

Ir vairāk nekā 40 aģentūru, kas iedalītas četrās grupās:

  • decentralizētās aģentūras,
  • izpildaģentūras,
  • EURATOM aģentūras,
  • Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT).

Meklēt aģentūru

Atslēgvārds:
Joma:
Veids:
Valsts:
Aizvērt

Jūsu meklējums:

Decentralizētās aģentūras
Izpildaģentūras
EURATOM aģentūras un struktūras
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?