You are here:

Agentūros ir kitos ES įstaigos

ES agentūros veikia atskirai nuo ES institucijų – tai atskiri juridiniai subjektai, įsteigti konkrečioms užduotims pagal ES teisę atlikti.

Yra daugiau kaip 40 agentūrų, suskirstytų į 5 grupes:

Decentralizuotos agentūros

Decentralizuotosios agentūros atlieka technines, mokslines arba administracines užduotis, padėdamos ES institucijoms formuoti ir įgyvendinti įvairių sričių politiką. Jos taip pat padeda bendradarbiauti ES institucijoms ir valstybių narių vyriausybėms, iš ES ir nacionalinių institucijų rinkdamos ir telkdamos technines ir specialiąsias žinias. Decentralizuotosios agentūros įsteigiamos neribotam laikui, jų būstinės įsikūrusios visoje ES.

Bendros saugumo ir gynybos politikos agentūros

Šios agentūros įsteigtos labai konkretiems Europos Sąjungos bendros saugumo ir gynybos politikos techniniams, moksliniams ir valdymo uždaviniams vykdyti.

„Euratomo“ sutartį padedančios įgyvendinti agentūros ir kitos įstaigos

Jos buvo įsteigtos, kad padėtų siekti Europos atominės energijos bendrijos sutarties (Euratomo) tikslų, t. y.: koordinuoti nacionalines branduolinės energijos tyrimų taikiems tikslams programas, teikti branduolinės energetikos žinias, infrastruktūrą ir finansavimą, užtikrinti pakankamą ir patikimą branduolinės energijos tiekimą.

Europos inovacijos ir technologijos institutas

Vengrijoje įsikūręs Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) yra nepriklausoma ES įstaiga, siekianti plėsti Europos galimybes kurti naujas technologijas, sutelkdama geriausius jos mokslo, verslo ir švietimo išteklius.