You are here:

Az EU ügynökségei és más szervei

Az EU ügynökségei az uniós intézményektől független, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervek, amelyeket az uniós jog alapján, meghatározott feladatok elvégzése céljából hoztak létre.

Több mint 40 ügynökség működik EU-szerte, melyek a következő öt kategória valamelyikébe sorolhatók:

Decentralizált ügynökségek

A decentralizált ügynökségek technikai, tudományos vagy igazgatási feladatokat látnak el annak érdekében, hogy segítsék az uniós intézményeket a szakpolitikai döntéshozatalban és a szakpolitikai intézkedések végrehajtásában. Támogatják az EU és a tagállami kormányok közötti együttműködést is, mégpedig azáltal, hogy egyesítik az uniós intézmények, illetve a tagállami hatóságok műszaki és szakértői ismereteit. A decentralizált ügynökségek határozatlan időre jönnek létre, és székhelyük bárhol lehet az EU-ban. 

Közös kül- és biztonságpolitikai ügynökségek

Ezeket az ügynökségeket meglehetősen speciális technikai, tudományos és irányítási feladatok végrehajtása céljából hozták létre az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának keretében.

A végrehajtó ügynökségek

A végrehajtó ügynökségek segítséget nyújtanak a Bizottságnak az uniós programok igazgatásában. Ezek az ügynökségek határozott időtartamra jönnek létre, és a székhelyük (a Bizottság szervezeti egységeihez hasonlóan) vagy Brüsszelben vagy Luxembourgban van.

az EURATOM-Szerződés alapján létesített ügynökségek és testületek

Ezek az ügynökségek az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (Euratom-szerződés) célkitűzéseinek megvalósítását szolgálják. Ezek a célkitűzések a következők: a békés célú nemzeti nukleáris kutatási programok összehangolása; a nukleáris energiával kapcsolatos ismeretek és infrastruktúra biztosítása, finanszírozás nyújtása; az elegendő és biztonságos nukleárisenergia-ellátás biztosítása. 

Európai Innovációs és Technológiai Intézet

A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) független uniós szerv, amelynek feladata az, hogy a rendelkezésre álló tudományos, üzleti és oktatási erőforrások egyesítése révén segítse az EU-t új technológiák kifejlesztésében.