Agencije i ostala tijela EU-a

Agencije EU-a tijela su koja se razlikuju od institucija EU-a, one su zasebna pravna tijela koja se osnivaju za obavljanje posebnih poslova u okviru zakonodavstva EU-a.

Postoji više od 40 agencija, a dijele se u 4 grupe:

  • decentralizirane agencije
  • izvršne agencije
  • agencije EURATOM-a
  • Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT).

Pretraživanje agencija

ključnoj riječi:
temi:
vrsti:
zemlji:
Zatvori

Rezultati pretraživanja po:

Decentralizirane agencije
Izvršne agencije
Agencije i tijela EURATOM-a
Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?