You are here:

Gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile an AE

Comhlachtaí ar leith ó institiúidí an AE iad gníomhaireachtaí an AE. Eintitis dhlíthiúla ar leith iad a bhunaítear chun cúraimí sonracha a dhéanamh faoi dhlí an AE.

Tá os cionn 40 gníomhaireacht ann; tá siad roinnte i gcúig ghrúpa:

Gníomhaireachtaí Díláraithe

Déanann gníomhaireachtaí díláraithe cúraimí teicniúla, eolaíocha agus bainistíochta a chabhraíonn le hinstitiúidí an AE beartais a dhéanamh agus a chur chun feidhme. Tacaíonn siad freisin leis an gcomhar idir an AE agus na rialtais náisiúnta, trí shaineolas teicniúil agus speisialtóirí ó institiúidí an AE agus na húdaráis náisiúnta a chomhthiomsú. Bunaítear gníomhaireachtaí díláraithe ar feadh tréimhse éiginnte agus tá siad lonnaithe ar fud an AE.

Gníomhaireachtaí an Chomhbheartais Chosanta agus Slándála

Bunaíodh gníomhaireachtaí chun cúraimí teicniúla, eolaíocha agus bainistíochta ar leith a chur i gcrích laistigh de chreat Chomhbheartas Cosanta agus Slándála an Aontais Eorpaigh.

Gníomhaireachtaí agus comhlachtaí EURATOM

Bunaíodh iad chun tacú le haidhmeanna an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (EURATOM), is é sin: cláir náisiúnta um thaighde ar fhuinneamh núicléach a chomhordú, chun críoch síochánta eolas, bonneagar agus maoiniú a chur ar fáil do fuinneamh núicléach soláthar leordhóthanach agus slán fuinnimh núicléach a chinntiú.

An Institiúid Eorpach um Nuáil is Teicneolaíocht

Is comhlacht neamhspleách de chuid an AE an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht– atá bunaithe san Ungáir– agus tá sé mar aidhm aici cumas na hEorpa teicneolaíochtaí nua a fhorbairt a chur chun cinn, trí na foinsí eolaíochta, gnó agus oideachais is fearr atá aici a chomhthiomsú.