Οργανισμοί της ΕΕ

Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομικές οντότητες ανεξάρτητες από τα θεσμικά της όργανα, οι οποίες έχουν συσταθεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων βάσει του δικαίου της Ένωσης.

Υπάρχουν πάνω από 40 οργανισμοί που χωρίζονται σε 4 ομάδες:

  • αποκεντρωμένοι οργανισμοί
  • εκτελεστικοί οργανισμοί
  • οργανισμοί της EURATOM
  • Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

Αναζήτηση οργανισμού

Λέξη-κλειδί:
Θέμα:
Είδος:
Χώρα:
Κλείσιμο

Η αναζήτησή σας για:

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί
Εκτελεστικοί οργανισμοί
Οργανισμοί της EURATOM
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;