You are here:

Οργανισμοί της ΕΕ

Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομικές οντότητες ανεξάρτητες από τα θεσμικά της όργανα, οι οποίες έχουν συσταθεί για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων βάσει του δικαίου της Ένωσης.

Υπάρχουν περισσότεροι από 40 οργανισμοί, ταξινομημένοι σε 5 ομάδες:

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί επιτελούν τεχνικό, επιστημονικό ή διοικητικό έργο και βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να χαράσσουν και να εφαρμόζουν πολιτικές. Προάγουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων συγκεντρώνοντας τεχνική και εξειδικευμένη εμπειρογνωσία τόσο από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όσο και από τις εθνικές αρχές. Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί συστήνονται για αόριστο χρονικό διάστημα και βρίσκονται σε όλη την ΕΕ.

Οργανισμοί για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

Οι οργανισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν για να ασκούν πολύ συγκεκριμένα τεχνικά, επιστημονικά και διοικητικά καθήκοντα στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οργανισμοί της EURATOM

Οι οργανισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν για την προώθηση των στόχων της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (EURATOM), οι οποίοι είναι οι εξής: συντονισμός των ερευνητικών προγραμμάτων των κρατών μελών για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας παροχή γνώσεων, υποδομών και χρηματοδότησης για την πυρηνική ενέργεια μέριμνα για την επάρκεια και ασφάλεια του εφοδιασμού σε πυρηνική ενέργεια.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) – που εδρεύει στην Ουγγαρία– είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ ο οποίος σκοπό έχει να προάγει την ικανότητα της ΕΕ για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, συγκεντρώνοντας τους καλύτερους επιστημονικούς, επιχειρηματικούς και εκπαιδευτικούς πόρους.