You are here:

Agenturer og andre EU-organer

EU-agenturer adskiller sig fra EU's institutioner – de er særskilte retlige enheder oprettet til at udføre specifikke opgaver i henhold til EU-lovgivningen.

Der findes over 40 agenturer fordelt på 5 grupper:

Decentraliserede agenturer

Decentraliserede agenturer udfører tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige opgaver, som hjælper EU-institutionerne med at udforme og gennemføre politikker. De støtter også samarbejdet mellem EU og medlemslandenes regeringer ved at samle den tekniske og specialiserede ekspertise i EU-institutionerne og de nationale myndigheder. De decentraliserede agenturer oprettes for en ubestemt periode og placeres rundt om i EU.

Agenturer i tilknytning til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Der er oprettet agenturer til at udføre meget specifikke tekniske, videnskabelige og forvaltningsmæssige opgaver inden for rammerne af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Agenturer og organer i henhold til Euratomtraktaten

Disse agenturer skal bidrage til at nå målene i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomfællesskab (Euratom), nemlig at: samordne nationale kerneforskningsprogrammer for fredelige formål stille viden, infrastruktur og finansiering af atomenergi til rådighed sikre en tilstrækkelig og sikker forsyning af atomenergi.

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Det Europæiske institut for innovation og teknologi (ETI) – som ligger i Ungarn – er et uafhængigt EU-organ, som skal fremme Europas evne til at udvikle nye teknologier ved at samle de bedste videnskabelige, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige ressourcer.