You are here:

Agentury a ostatní instituce EU

Agentury EU se od institucí a orgánů EU liší — jedná se o samostatné právní subjekty zřízené za účelem provedení konkrétních úkolů podle práva EU.

V současné době má EU více než 40 agentur, které lze rozdělit do 5 skupin:

Decentralizované agentury

Decentralizované agentury vykonávají technickou, vědeckou nebo řídící činnost, kterou orgánům EU pomáhají vytvářet a provádět její politiky.Rovněž přispívají k rozvoji spolupráce mezi orgány EU a členskými zeměmi – sdružují totiž technické a odborné dovednosti jak z institucí EU, tak z vnitrostátních orgánů.Decentralizované agentury se zřizují na dobu neurčitou a jsou umístěny po celé EU.

Agentury společné bezpečnostní a obranné politiky

Tyto agentury byly zřízeny za účelem plnění konkrétních technických, vědeckých a řídících úkolů v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) Evropské unie.

Výkonné agentury

Agentury a orgány EURATOM

Důvodem jejich zřízení bylo přispívat k plnění cílů stanovených Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM), tedy: koordinovat vnitrostátní výzkumné programy v oblasti jaderné energie pro mírové účely poskytovat informace, infrastrukturu a financování projektům spojeným s atomovou energií zajišťovat bezpečné dodávky jaderné energie v dostatečném množství.

Evropský inovační a technologický institut

Evropský inovační a technologický institut (EIT) – se sídlem v Maďarsku – je nezávislý orgán EU, jehož úkolem je podporovat rozvoj nových technologií v Evropě sdílením špičkových zdrojů v oblasti vědy, obchodu a vzdělávání.