Sökväg

Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet

Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet sköter den tekniska och ekonomiska förvaltningen av programmet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Genomförandeorganet inrättades 2006 och dess mandat löper till den 31 december 2015. Arbetet med att förvalta viktiga infrastrukturprojekt under budgetperioderna 2000–2006 och 2007–2013 utförs i nära samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet. Generaldirektoratet har huvudansvaret för det politiska arbetet, planeringen och utvärderingen av TEN-T-programmet.

Genomförandeorganet ligger i Bryssel. Det är en mångkulturell arbetsplats med specialister på ekonomi, projektförvaltning, teknik och juridik.

Dirk Beckers
direktör

PersonalfrågorEnglish

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?