Navigačný riadok

Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť

Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T EA) zabezpečuje technickú a finančnú realizáciu programu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a jeho riadenie.

Agentúra, ktorá bola založená v roku 2006, má mandát do 31. decembra 2015. V úzkej spolupráci so svojim materským riaditeľstvom, GR Európskej komisie pre mobilitu a dopravu (GR MOVE), riadi kľúčové projekty dopravnej infraštruktúry v rámci finančných výhľadov na obdobia 2000 – 2006 a 2007 – 2013. Na generálne riaditeľstvo MOVE prešla zodpovednosť za celkovú politiku, plánovanie a hodnotenie programu TEN-T.

Agentúra TEN-T EA sídli v Bruseli a jej personál tvoria špecialisti v oblasti financií, projektového riadenia, stavebného inžinierstva a práva z rôznych štátov.

Dirk Beckers
riaditeľ

Otázky týkajúce sa oblasti ľudských zdrojovEnglish

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?