Ścieżka nawigacji

  • Jak działa UE
    • Podstawowe informacje
    • Instytucje, agencje i organy UE
    • Praca w instytucjach UE

Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA) odpowiada za realizację programu transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz zarządzanie nim pod względem technicznym i finansowym.

Mandat utworzonej w 2006 r. agencji wygasa 31 grudnia 2015 r. Jej zadaniem jest zarządzanie głównymi projektami w dziedzinie infrastruktury transportowej zgodnie z perspektywą finansową na lata 2000–2006 i 2007–2013. Odbywa się to w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej (DG MOVE), która nadal odpowiada za całokształt polityki, programowanie i ocenę programu TEN-T.

W agencji, która ma siedzibę w Brukseli, pracuje międzynarodowy zespół składający się z doświadczonych specjalistów w dziedzinie finansów, zarządzania projektami, inżynierii i prawa.

Dirk Beckers
Dyrektor

Zasoby ludzkieEnglish

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?