Navigatsioonitee

  • Kuidas EL toimib?
    • Üldine teave
    • Institutsioonid, asutused ja ametid
    • EL kui tööandja ja koostööpartner

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet

Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet (TEN-T EA) tagab üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) programmi tehnilise ja finantsalase rakendamise ning haldamise.

2006. aastal loodud ameti volitused kehtivad kuni 31. detsembrini 2015. Ameti töö, mis seisneb aastate 2000–2006 ja 2007–2013 finantsperspektiivide oluliste transpordiinfrastruktuuri projektide haldamises, toimub tihedas koostöös Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadiga. Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat on jätkuvalt vastutav TEN-T programmi üldise poliitika, selle kavandamise ja hindamise eest.

Brüsselis asuvas ametis töötab rahvusvaheline meeskond, mis koosneb finants-, projektijuhtimis-, tehnika- ja õigusasjatundjatest.

Dirk Beckers
direktor

PersonaliKüsimusedEnglish

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?