Διαδρομή πλοήγησης

  • Πώς λειτουργεί η ΕΕ
    • Βασικές πληροφορίες
    • Όργανα, οργανισμοί υπηρεσίες
    • Εργαστείτε για και με την ΕΕ

Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Εκτελεστικός Οργανισμός ΔΕΔ-Μ) διασφαλίζει την τεχνική και δημοσιονομική εκτέλεση και διαχείριση του προγράμματος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Ο οργανισμός αυτός, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2006 και θα λειτουργεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των μεγάλων έργων υποδομής μεταφορών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2000-2006 και 2007-2013. Συνεργάζεται στενά με τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παραμένει αρμόδια για θέματα γενικότερης πολιτικής, προγραμματισμού και αξιολόγησης του προγράμματος ΔΕΔ-Μ.

Ο οργανισμός εδρεύει στις Βρυξέλλες και διαθέτει πολυεθνική ομάδα ειδικών με εμπειρία στα οικονομικά και στη διαχείριση έργων, καθώς και σε μηχανολογικά και νομικά θέματα.

Διευθυντής:
Dirk Beckers

Ερωτήσεις σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικόEnglish

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;