• Sådan fungerer EU
    • Basisinformation
    • Institutioner, organer og agenturer
    • Arbejd for og med EU

Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet

Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA) står for den tekniske og økonomiske gennemførelse og forvaltning af programmet for det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Forvaltningsorganet blev oprettet i 2006 med et mandat, der løber indtil den 31. december 2015. Det udfører sit arbejde – at forvalte vigtige transportinfrastrukturprojekter under de finansielle overslag for 2000-2006 og 2007-2013 – i nært samarbejde med Kommissionens Generaldirektorat for Mobilitet og Transport (MOVE). GD MOVE er ansvarligt for den overordnede strategi, programmering og evaluering i forbindelse med TEN-T-programmet.

Forvaltningsorganet ligger i Bruxelles. Det har ansatte fra mange forskellige lande med speciale i økonomi, projektforvaltning, teknik og jura.

Dirk Beckers
direktør

PersonalespørgsmålEnglish

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?