Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA) zajišťuje technickou a finanční stránku realizace a řízení programu transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Agentura byla založena v roce 2006 a její mandát končí 31. prosince 2015. V úzké spolupráci s nadřízeným orgánem, kterým je generální ředitelství pro mobilitu a dopravu Evropské komise, spravuje hlavní projekty dopravní infrastruktury v rámci finančních výhledů na období 2000–2006 a 2007–2013. GŘ pro mobilitu a dopravu nadále zodpovídá za celkovou politiku, plánování a hodnocení programu TEN-T.

Mnohonárodnostní personál agentury, jež sídlí v Bruselu, je složen z odborníků na finance, řízení projektů, inženýrské stavitelství a právo.

Dirk Beckers
ředitel

Otázky týkající se výběru zaměstnancůEnglish

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?