Навигационна пътека

Изпълнителна агенция за трансевропейската транспортна мрежа

Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T EA) English отговаря за техническото и финансово изпълнение и управлението на Програмата за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) на ЕС.

Създадена през 2006 г., Агенцията е с мандат до 31 декември 2015 г. Нейната дейност да управлява ключови транспортни инфраструктурни проекти и финансови перспективи за периода 2000 - 2006 г. и 2007 – 2013 г. е разработена в тясно сътрудничество с нейния „покровител”, Генерална дирекция "Мобилност и транспорт" English на Европейската комисия. Генералната дирекция "Мобилност и транспорт" (MOVE) е отговорна за цялостната политика, програмиране и оценяване на Програмата за трансевропейската транспортна мрежа на ЕС (TEN-T).

Агенцията има мултинационален екип, съставен от опитни специалисти в областта на финансите, управлението на проекти, инженеринга и правните въпроси и е разположена в Брюксел.

Дирк Бекерс
Директор

Въпроси, свързани с Човешки ресурсиEnglish

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?