You are here:

Genomförandeorganet för forskning

Genomförandeorganet för forskning (REA) har sitt säte i Bryssel och inrättades 2007. Organet inledde sin verksamhet 2009 med att genomföra delar av sjunde ramprogrammet för forskning och Innovation. Sedan 2013 har organet dessutom hand om en stor del av Horisont 2020 Visa översättning av föregående länk English (en) , EU:s hittills största ramprogram för forskning och innovation (2014–2020).

REA är ansvarigt inför följande generaldirektorat vid EU kommissionen:

– och sedan den 1 januari 2014

REA sköter de vetenskapliga projekt som finansieras av Horisont 2020 på följande områden:

Vetenskaplig spetskompetens

Industriellt ledarskap

Samhällsutmaningar

  • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och inlandsvattenforskning samt bioekonomi Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Trygga samhällen

Övergripande frågor

REA sköter själva programmen och tillhandahåller dessutom administrativt och logistiskt stöd till andra avdelningar inom kommissionen som har hand om Horisont 2020 och sjunde ramprogrammet.

Direktör
Gilbert Gascard

Genomförandeorganet för forskning

Kontakt

Adress

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Länkar