Sökväg

Genomförandeorganet för forskning

Genomförandeorganet för forskning (REA) har sitt säte i Bryssel och inrättades 2007. Organet inledde sin verksamhet 2009 med att genomföra delar av sjunde ramprogrammet för forskning och Innovation. Sedan 2013 har organet dessutom hand om en stor del av Horisont 2020 English, EU:s hittills största ramprogram för forskning och innovation (2014–2020).

REA är ansvarigt inför följande generaldirektorat vid EU kommissionen:

  • Forskning och innovation English
  • Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag English (en)
  • Utbildning och kultur English (en)

– och sedan den 1 januari 2014

REA sköter de vetenskapliga projekt som finansieras av Horisont 2020 på följande områden:

Vetenskaplig spetskompetens

Industriellt ledarskap

  • Rymdforskning English

Samhällsutmaningar

  • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och inlandsvattenforskning samt bioekonomi English
  • Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen English
  • Trygga samhällen

Övergripande frågor

  • Spridning av spetskompetens och breddat deltagande English
  • Vetenskap med och för samhället English

REA sköter själva programmen och tillhandahåller dessutom administrativt och logistiskt stöd till andra avdelningar inom kommissionen som har hand om Horisont 2020 och sjunde ramprogrammet.

Direktör
Gilbert Gascard

Postadress:
Genomförandeorganet för forskning
COVE
1049 Bryssel, Belgien

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?