Navigacijska pot

Izvajalska agencija za raziskave

Izvajalska agencija za raziskave, ki ima sedež v Bruslju, je bila ustanovljena leta 2007. Od začetka delovanja leta 2009 izvaja del 7. okvirnega programa za raziskave in inovacije (7.OP). Od leta 2013 njene naloge zajemajo tudi upravljanje večine programa Obzorje 2020 English, največjega okvirnega programa EU za raziskave in inovacije doslej, ki se bo izvajal v obdobju 2014–2020.

Izvajalska agencija poroča naslednjim generalnim direktoratom Evropske komisije:

  • GD za raziskave in inovacije English
  • Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja English (en)
  • GD za izobraževanje in kulturo English (en)

Od 1. januarja 2014 poroča tudi dvema dodatnima generalnima direktoratoma:

Agencija upravlja znanstvene projekte, ki se financirajo iz naslednjih razdelkov programa Obzorje 2020:

Odlična znanost

Vodilni položaj v industriji

  • Raziskave na področju vesolja English

Družbeni izzivi

  • Prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morske in pomorske raziskave ter raziskave celinskih voda in biogospodarstvo English
  • Inovativne, vključujoče in razmišljujoče družbe English
  • Varne družbe

Horizontalne teme

  • Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe English
  • Znanost z družbo in za družbo English

Poleg vodenja programov izvajalska agencija zagotavlja tudi upravno in logistično podporo drugim oddelkom Komisije, ki upravljajo programa Obzorje 2020 in 7. OP.

Direktor
Gilbert Gascard

Poštni naslov:
Research Executive Agency
COVE
B-1049 Bruselj

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?