Navigačný riadok

Výkonná agentúra pre výskum

Výkonná agentúra pre výskum (REA) má sídlo v Bruseli a bola zriadená v roku 2007. Svoju prácu začala v roku 2009 realizáciou častí 7. rámcového programu pre výskum a inovácie (7. RP). V roku 2013 sa jej právomoci rozšírili a zahrnuli riadenie väčšiny programu Horizont 2020 English, doteraz vôbec najväčšieho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020.

Výkonná agentúra pre výskum je podriadená týmto generálnym riaditeľstvám Komisie:

  • GR pre výskum a inováciu English
  • Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP English (en)
  • GR pre vzdelávanie a kultúru English (en)

– a od 1. januára 2014

Agentúra riadi vedecké projekty financované v rámci týchto častí programu Horizont 2020:

Excelentná veda

Vedúce postavenie priemyslu

  • Kozmický výskum English

Spoločenské výzvy

  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo English
  • Inovačné, inkluzívne a reflexívne spoločnosti English
  • Bezpečné spoločnosti

Prierezové témy

  • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti English
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť English

Okrem riadenia programov Výkonná agentúra pre výskum poskytuje aj administratívnu a logistickú podporu iným útvarom Komisie, ktoré spravujú program Horizont 2020 a 7.RP.

Riaditeľ
Gilbert Gascard

Poštová adresa:
Research Executive Agency
COVE
B-1049 Brussels

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?