Navigačný riadok

Výkonná agentúra pre výskum

Výkonná agentúra pre výskum (Research Executive Agency, REA) so sídlom v Bruseli bola založená v decembri 2007. Táto agentúra, ktorá svoju činnosť začala v júni 2009, spravuje 6,5 miliardy EUR v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum. Agentúra je podriadená generálnym riaditeľstvám pre výskum a inováciu English, podnikanie a priemysel a vzdelávanie a kultúru DeutschEnglishfrançais.

Ťažisko podpory výskumu sa sústreďuje na hodnotenie návrhov a riadenie projektov. REA vykonáva tieto hodnotiace a riadiace postupy pre veľkú časť súčasného siedmeho rámcového programu pre výskum. Keďže rozpočet na výskum sa zvyšuje, jedným z hlavných cieľov rámcového programu je vyhradiť na tieto úlohy štruktúry a služby. Účelové štruktúry a služby nám umožňujú poskytnúť lepšiu podporu výskumným pracovníkom.

V rámci svojej činnosti má REA na starosti riadenie týchto činností:

  • štipendiá v rámci programov „Marie Curie“ a súvisiace formy financovania;
  • osobitné výskumné grantové dohody v prospech malých a stredných podnikov;
  • projekty za účasti viacerých partnerov v oblasti vesmírneho výskumu;
  • projekty za účasti viacerých partnerov v oblasti bezpečnostného výskumu;
  • prijímanie návrhov a ich hodnotenie v priestoroch budovy Covent Garden v centre Bruselu;
  • centrálna poradenská služba pre RP7
  • registračné miesto pre partnerov projektu, ktoré im umožní znížiť mieru administratívy pri riadení projektov.

 

Riaditeľ
Gilbert Gascard

Poštová adresa:
Výkonná agentúra pre výskum
COVE
B-1049 Brusel

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?