You are here:

Agenția Executivă pentru Cercetare

Agenția a fost creată în 2007 și are sediul la Bruxelles. Și-a început activitatea în 2009, prin punerea în aplicare a unor părți din cel de al 7-lea Program-cadru pentru cercetare și inovare (PC 7). Ulterior, competențele sale au fost extinse și, începând din 2013, REA gestionează o mare parte din Orizont 2020 Traducerile linkului anterior English (en) , cel mai important program-cadru al UE în domeniul cercetării și inovării.

Agenția raportează următoarelor direcții generale ale Comisiei:

și, începând de la 1 ianuarie 2014:

Agenția gestionează proiecte științifice finanțate prin programul Orizont 2020, în cadrul următoarelor priorități:

Excelență științifică

Poziția de lider în sectorul industrial

Provocări societale

  • Securitate alimentară, agricultură și silvicultură durabile, cercetare marină, maritimă și fluvială și bioeconomie Traducerile linkului anterior English (en)
  • Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive Traducerile linkului anterior English (en)
  • Societăți sigure

Teme orizontale

Pe lângă gestionarea propriu-zisă a programelor, REA oferă sprijin logistic și administrativ celorlalte servicii ale Comisiei care gestionează programele Orizont 2020 și PC7.

Director
Gilbert GASCARD

Agenţia Executivă pentru Cercetare

Contact

Adresă

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Linkuri