You are here:

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) z siedzibą w Brukseli została ustanowiona w 2007 r. Agencja rozpoczęła swoja pracę w 2009 r., zajmując się wdrażaniem części 7. programu ramowego w zakresie badań i innowacji (7PR). W 2013 r. rozszerzono jej zakres obowiązków, włączając do niego zarządzanie znaczną częścią programu Horyzont 2020 Wybierz wersję językową tego linka English (en) , największego w historii UE programu ramowego w zakresie badań i innowacji (2014 – 2020).

Sprawozdania REA do następujących dyrekcji generalnych Komisji:

— a od dnia 1 stycznia 2014 r.:

Zarządza ona projektami naukowymi finansowanymi w ramach programu „Horyzont 2020”, w następujących sekcjach:

Doskonała baza naukowa

Wiodąca pozycja w przemyśle

Wyzwania społeczne

  • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka Wybierz wersję językową tego linka English (en)
  • Innowacyjne, integracyjne i refleksyjne społeczeństwa Wybierz wersję językową tego linka English (en)
  • Bezpieczne społeczeństwa

Zagadnienia przekrojowe

Oprócz zarządzania samymi programami, REA zapewnia także wsparcie administracyjne i logistyczne na rzecz innych departamentów Komisji zarządzających H2020 i 7PR.

Dyrektor
Gilbert Gascard

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Kontakt

Adres

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Linki