Kruimelpad

Uitvoerend Agentschap Onderzoek

Het in Brussel gevestigde Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) is opgericht in 2007. In 2009 is het agentschap operationeel geworden. Het werd belast met de uitvoering van delen van het 7e kaderprogramma voor onderzoek & innovatie (KP7). In 2013 kwam daar nog het beheer bij van een groot deel van Horizon 2020 English, het grootste onderzoek- en innovatieprogramma uit de EU-geschiedenis, dat van 2014-2020 loopt.

Het REA is verantwoording verschuldigd aan de volgende directoraten-generaal van de Commissie:

  • Onderzoek & innovatie English
  • Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf English (en)
  • Onderwijs en cultuur English (en)

en sinds 1 januari 2014 ook:

Het beheert wetenschappelijke projecten die in het kader van onderstaande deelgebieden van Horizon 2020 worden gefinancierd:

Wetenschap op topniveau

Industrieel leiderschap

  • Ruimtevaartonderzoek English

Maatschappelijke uitdagingen

  • Voedselzekerheid, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem onderzoek en onderzoek inzake binnenwateren en bio-economie English
  • Innovatie, inclusieve en reflectieve samenlevingen English
  • Veilige samenlevingen

Horizontale thema's

  • Topkwaliteit verspreiden en de deelname verbreden English
  • Wetenschap met en voor de samenleving English

Het REA beheert niet alleen de programma's zelf maar levert ook administratieve en logistieke steun aan andere diensten van de Commissie die met het beheer van Horizon 2020 en KP7 zijn belast.

Directeur
Gilbert Gascard

Postadres
Uitvoerend Agentschap Onderzoek
COVE
B-1049 Brussel

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?