Navigācijas ceļš

Pētniecības izpildaģentūra

Pētniecības izpildaģentūra (REA) atrodas Briselē, un to izveidoja 2007. gadā. Aģentūra sāka darbu 2009. gadā, īstenojot daļu Septītās pētniecības un inovācijas pamatprogrammas. 2013. gadā tās atbildības joma paplašinājās, jo aģentūrai uzdeva pārvaldīt lielu daļu programas “Apvārsnis 2020 English”. Tā ir līdz šim visvērienīgākā ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma un ir paredzēta 2014.–2020. gadam.

Pētniecības izpildaģentūra ir pakļauta šādiem Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem (ĢD):

  • Pētniecības un inovācijas ĢD; English
  • Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU English (en)
  • Izglītības un kultūras ĢD, English (en)

un no 2014. gada 1. janvāra arī šādiem ģenerāldirektorātiem:

Aģentūra pārvalda zinātniskus projektus, kurus finansē no šādām programmas “Apvārsnis 2020” sadaļām:

zinātnes izcilība –

vadošā loma rūpniecībā –

  • kosmosa izpēte; English

sabiedrības problēmu risināšana –

  • pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika; English
  • inovatīva, iekļaujoša un domājoša sabiedrība; English
  • droša sabiedrība;

starpnozaru tēmas –

  • izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana; English
  • zinātne sabiedrībai un kopā ar sabiedrību. English

Pētniecības izpildaģentūra ne vien pārvalda programmas, bet arī sniedz administratīvu un loģistisku palīdzību citām Eiropas Komisijas struktūrvienībām saistībā ar programmas “Apvārsnis 2020” un Septītās pētniecības un inovācijas pamatprogrammas vadīšanu.

Direktors
Žilbērs Gaskārs (Gilbert Gascard)

Pasta adrese:
Research Executive Agency
COVE
B-1049 Brussels

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?