Navigācijas ceļš

Pētniecības izpildaģentūra

Pētniecības izpildaģentūras (REA) birojs ir Briselē, un tā nodibināta 2007. gada decembrī. Šī aģentūra, kas pārvalda 6,5 miljardus eiro septītās Pētniecības pamatprogrammas līdzekļu, sāka darbu 2009. gada jūnijā. REA ir pakļauta trim iestādēm: Pētniecības un inovācijas English ģenerāldirektorātam, Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorātam un Izglītības un kultūras DeutschEnglishfrançais ģenerāldirektorātam.

Pētniecības atbalsta pamatuzdevumi ir priekšlikumu izvērtēšana un projektu pārvaldība. Pētniecības izpildaģentūra veic šos uzdevumus galvenokārt pašreizējās — 7. pētniecības pamatprogrammas ietvaros. Īstenojot šo pamatprogrammu, tiek izveidoti dienesti un tehniskas iespējas šo uzdevumu veikšanai, vienlaikus palielinās pētniecības budžets. Šādi izveidotie dienesti un tehniskās iespējas palīdz atbalstīt zinātniekus.

REA nodarbojas ar šādiem jautājumiem:

  • Marijas Kirī stipendijas un ar tām saistītās balvas;
  • īpaši pētniecības dotāciju nolīgumi, no kuriem labumu gūst mazie un vidējie uzņēmumi;
  • daudzpusēji projekti kosmosa izpētes jomā;
  • daudzpusēji projekti drošības tehnoloģiju jomā;
  • priekšlikumu pieņemšana un izvērtēšana Konventgārdena ēkā Briseles centrā;
  • vienots palīdzības dienests, kas atbild uz jautājumiem par 7. pētniecības pamatprogrammu;
  • vienota reģistrācijas sistēma projektos iesaistītajiem partneriem, lai samazinātu administratīvās formalitātes projektu pārvaldībā.

 

Direktors
Gilbert Gascard

Pasta adrese:
Research Executive Agency
COVE
B-1049 Brussels

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?