You are here:

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

Briuselyje įsikūrusi Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga įsteigta 2007 m. Ji pradėjo darbą 2009 m. įgyvendindama tam tikras Mokslinių tyrimų ir inovacijų septintosios bendrosios programos (7BP) dalis. 2013 m. jos funkcijos buvo išplėstos ir dabar ji valdo didelę dalį didžiausios kada nors ES vykdytos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios programos „Horizontas 2020“ Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) (2014–2020 m.).

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga atskaitinga šiems Komisijos generaliniams direktoratams:

o nuo 2014 m. sausio 1 d. ir

Ji valdo mokslinius projektus, finansuojamus pagal toliau nurodytas programos „Horizontas 2020“ dalis.

Pažangus mokslas

Pramonės pirmavimas

Visuomenės uždaviniai

  • Apsirūpinimo maistu saugumas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, moksliniai tyrimai jūrų, laivybos bei vidaus vandenų srityse ir bioekonomika Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)
  • Novatoriška, įtrauki ir mąstanti visuomenė Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)
  • Saugi visuomenė

Kompleksinės temos

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga ne tik pati valdo programas, bet ir teikia administracinę bei logistinę paramą kitiems Komisijos padaliniams, administruojantiems programas „Horizontas 2020“ ir 7BP.

Direktorius
Gilbert Gascard

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

Kontaktai

Adresas

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Nuorodos