Naršymo kelias

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

Briuselyje įsikūrusi Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga įsteigta 2007 m. Ji pradėjo darbą 2009 m. įgyvendindama tam tikras Mokslinių tyrimų ir inovacijų septintosios bendrosios programos (7BP) dalis. 2013 m. jos funkcijos buvo išplėstos ir dabar ji valdo didelę dalį didžiausios kada nors ES vykdytos mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios programos „Horizontas 2020“ English (2014–2020 m.).

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga atskaitinga šiems Komisijos generaliniams direktoratams:

  • Mokslinių tyrimų ir inovacijų English
  • Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ English (en)
  • Švietimo ir kultūros English (en)

o nuo 2014 m. sausio 1 d. ir

Ji valdo mokslinius projektus, finansuojamus pagal toliau nurodytas programos „Horizontas 2020“ dalis.

Pažangus mokslas

Pramonės pirmavimas

  • Kosmoso moksliniai tyrimai English

Visuomenės uždaviniai

  • Apsirūpinimo maistu saugumas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, moksliniai tyrimai jūrų, laivybos bei vidaus vandenų srityse ir bioekonomika English
  • Novatoriška, įtrauki ir mąstanti visuomenė English
  • Saugi visuomenė

Kompleksinės temos

  • Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas English
  • Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas English

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga ne tik pati valdo programas, bet ir teikia administracinę bei logistinę paramą kitiems Komisijos padaliniams, administruojantiems programas „Horizontas 2020“ ir 7BP.

Direktorius
Gilbert Gascard

Pašto adresas:
Research Executive Agency
COVE
B-1049 Brussels

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?