You are here:

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde (REA) in 2007. Tá sí suite sa Bhruiséil. Chuir sí tús lena cuid oibre in 2009 nuair a bhí uirthi codanna den 7ú Creatchlár um Thaighde agus um Nuálaíocht (FP7) a chur i bhfeidhm. Sa bhliain 2013, cuireadh cúraimí breise uirthi, cúraimí a chuimsigh riaradh an chláir Fís 2020 Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) , an creatchlár is mó um thaighde agus um nuáil a bhí ag an AE riamh (2014 – 2020).

Tuairiscíonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde chuig na hArd-Stiúrthóireachtaí seo a leanas sa Choimisiún:

agus, mar atá ón 1 Eanáir 2014 amach

Bainistíonn sí na tionscadail eolaíochta a maoiníodh faoi na míreanna seo a leanas d'Fhís 2020:

Eolaíocht den Scoth

Ceannaireacht thionsclaíoch

Dúshláin shochaíocha

  • Sábháilteacht bia, talmhaíocht agus foraoiseacht inbhuanaithe, taighde ar chúrsaí na mara, ar chúrsaí muirí agus ar uiscí intíre agus an bithgheilleagar Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en)
  • Sochaithe nuálacha, cuimsitheacha, machnamhacha Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en)
  • Sochaithe slána

Saintéamaí cothrománacha

  • Scothchleachtas a scaipeadh agus rannpháirtíocht a leathnú Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en)
  • Eolaíocht i gcomhar leis an tsochaí agus le haghaidh na sochaí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en)

Chomh maith le cláir a bhainistiú í féin, cuireann an REA tacaíocht riaracháin agus lóistíochta ar fáil do ranna eile sa Choimisiún a bhainistíonn H2020 agus FP7.

Stiúrthóir
Gilbert Gascard

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde

Teagmháil

Seoladh

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Naisc