Cosán nascleanúna

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde (REA) in 2007. Tá sí suite sa Bhruiséil. Chuir sí tús lena cuid oibre in 2009 nuair a bhí uirthi codanna den 7ú Creatchlár um Thaighde agus um Nuálaíocht (FP7) a chur i bhfeidhm. Sa bhliain 2013, cuireadh cúraimí breise uirthi, cúraimí a chuimsigh riaradh an chláir Fís 2020 English, an creatchlár is mó um thaighde agus um nuáil a bhí ag an AE riamh (2014 – 2020).

Tuairiscíonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde chuig na hArd-Stiúrthóireachtaí seo a leanas sa Choimisiún:

  • Taighde & Nuáil English
  • Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide English (en)
  • Oideachas & Cultúr English (en)

- agus, mar atá ón 1 Eanáir 2014 amach

Bainistíonn sí na tionscadail eolaíochta a maoiníodh faoi na míreanna seo a leanas d'Fhís 2020:

Eolaíocht den Scoth

Ceannaireacht thionsclaíoch

  • Spástaighde English

Dúshláin shochaíocha

  • Sábháilteacht bia, talmhaíocht agus foraoiseacht inbhuanaithe, taighde ar chúrsaí na mara, ar chúrsaí muirí agus ar uiscí intíre agus an bithgheilleagar English
  • Sochaithe nuálacha, cuimsitheacha, machnamhacha English
  • Sochaithe slána

Saintéamaí cothrománacha

  • Scothchleachtas a scaipeadh agus rannpháirtíocht a leathnú English
  • Eolaíocht i gcomhar leis an tsochaí agus le haghaidh na sochaí English

Chomh maith le cláir a bhainistiú í féin, cuireann an REA tacaíocht riaracháin agus lóistíochta ar fáil do ranna eile sa Choimisiún a bhainistíonn H2020 agus FP7.

Stiúrthóir
Gilbert Gascard

Seoladh poist:
An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde
COVE
B-1049 An Bhruiséil

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?