Tutkimuksen toimeenpanovirasto

Tutkimuksen toimeenpanovirasto perustettiin joulukuussa 2007, ja se aloitti työnsä Brysselissä kesäkuussa 2009. Tällä ohjelmakaudella viraston hallinnoitavana on yli 6,5 miljardin euron määrärahat seitsemännestä tutkimuspuiteohjelmasta. Virasto vastaa toimistaan Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin English, yritys- ja teollisuustoiminnan sekä koulutuksen ja kulttuurin DeutschEnglishfrançais pääosastoille.

Virastolla on keskeinen rooli tutkimusehdotusten arvioinnissa ja hankkeiden hallinnoinnissa, ja se vastaa näistä tehtävistä suuressa osassa seitsemännen puiteohjelman toimia. Tutkimusmäärärahojen lisääntyessä on tärkeää, että hankkeiden arviointi ja hallinto kyetään hoitamaan hyvin. Niiden avulla voidaan tehostaa tutkimusyhteisölle annettavaa tukea.

Tutkimuksen toimeenpanovirasto

  • hallinnoi Marie Curie -apurahoja ja muita avustuksia
  • hallinnoi tiettyjä pk-yritysten tutkimusapurahoihin liittyviä sopimuksia
  • hallinnoi avaruustutkimukseen liittyviä monenvälisiä hankkeita
  • hallinnoi turvallisuustutkimukseen liittyviä monenvälisiä hankkeita
  • hoitaa ehdotusten käsittelyä ja arviointia Brysselin keskustassa Covent Garden -rakennuksessa sijaitsevissa toimitiloissaan
  • vastaa keskitetysti seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa koskeviin tiedusteluihin
  • hoitaa hankekumppaneiden keskitettyä rekisteröintijärjestelmää, jonka ansiosta hankkeiden hallinnointiin liittyvää paperityötä on saatu vähennettyä. 

 

Johtaja
Gilbert Gascard

Postiosoite:
Research Executive Agency
COVE
B-1049 Brussels

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.