Tutkimuksen toimeenpanovirasto

Brysselissä sijaitseva tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) perustettiin vuonna 2007. Se aloitti toimintansa vuonna 2009, ja sen tehtäviin kuuluu tutkimuksen ja kehityksen seitsemännen puiteohjelman tiettyjen osien täytäntöönpano. Vuonna 2013 sen hallinnoitavaksi annettiin myös merkittävä osa Horisontti 2020 English -ohjelmaa, joka on EU:n tähän asti suurin t&k-puiteohjelma.

Virasto vastaa toiminnastaan seuraaville komission pääosastoille:

  • tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto English
  • Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta English (en)
  • koulutuksen ja kulttuurin pääosasto English (en)

sekä 1.1.2014 alkaen

Se hallinnoi tieteellisiä hankkeita, joita rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelman seuraavista osioista:

Huipputason tiede

Teollisuuden johtoasema

  • Avaruustutkimus English

Yhteiskunnalliset haasteet

  • Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous English
  • Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat English
  • Turvalliset yhteiskunnat

Monialaiset aiheet

  • Huippuosaamisen levittäminen ja laajempi osallistuminen English
  • Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten English

Sen lisäksi että toimeenpanovirasto hallinnoi näitä ohjelmia, se antaa hallinnollista ja logistista tukea muille komission yksiköille Horisontti 2020 -ohjelman ja seitsemännen puiteohjelman hallinnoinnissa.

Johtaja
Gilbert Gascard

Postiosoite:
Research Executive Agency
COVE
B-1049 Brussels

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.