You are here:

Tutkimuksen toimeenpanovirasto

Brysselissä sijaitseva tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) perustettiin vuonna 2007. Se aloitti toimintansa vuonna 2009, ja sen tehtäviin kuuluu tutkimuksen ja kehityksen seitsemännen puiteohjelman tiettyjen osien täytäntöönpano. Vuonna 2013 sen hallinnoitavaksi annettiin myös merkittävä osa Horisontti 2020 Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) -ohjelmaa, joka on EU:n tähän asti suurin t&k-puiteohjelma.

Virasto vastaa toiminnastaan seuraaville komission pääosastoille:

sekä 1.1.2014 alkaen

Se hallinnoi tieteellisiä hankkeita, joita rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelman seuraavista osioista:

Huipputason tiede

Teollisuuden johtoasema

Yhteiskunnalliset haasteet

  • Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • Osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • Turvalliset yhteiskunnat

Monialaiset aiheet

Sen lisäksi että toimeenpanovirasto hallinnoi näitä ohjelmia, se antaa hallinnollista ja logistista tukea muille komission yksiköille Horisontti 2020 -ohjelman ja seitsemännen puiteohjelman hallinnoinnissa.

Johtaja
Gilbert Gascard

Tutkimuksen toimeenpanovirasto

Yhteystiedot

Osoite

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Linkit