You are here:

Teadusuuringute Rakendusamet

Brüsselis asuv Teadusuuringute Rakendusamet asutati 2007. aastal. Amet alustas tööd 2009. aastal, rakendades teadusuuringute ja innovatsiooni seitsmenda raamprogrammi teatavaid osi. 2013. aastal ameti volitusi laiendati ning tema hallata on ka märkimisväärne osa ELi seni suurimast teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020 Valige lingiga seotud tõlked English (en) ” (2014–2020).

Rakendusamet annab aru järgmistele komisjoni peadirektoraatidele:

ning alates 1. jaanuarist 2014 ka

Teadusuuringute Rakendusamet haldab teadusprojekte, mida rahastatakse programmi „Horisont 2020” järgmiste osade raames:

Tipptasemel teadus

Juhtpositsioon tööstuses

Ühiskondlikud väljakutsed

  • Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus ja metsandus, mere-, merendus- ja siseveeuuringud ning biomajandus Valige lingiga seotud tõlked English (en)
  • Innovatiivne, kaasav ja kaasa mõtlev ühiskond Valige lingiga seotud tõlked English (en)
  • Turvaline ühiskond

Valdkondadevahelised küsimused

Lisaks asjaomaste programmide juhtimisele, pakub Teadusuuringute Rakendusamet haldus- ja logistilist tuge ka muudele komisjoni talitustele, kes haldavad programmi „Horisont 2020” ja 7. raamprogrammi.

Direktor
Gilbert Gascard

Teadusuuringute Rakendusamet

Kontakt

Aadress

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Viidad