Navigatsioonitee

Teadusuuringute Rakendusamet

Brüsselis asuv Teadusuuringute Rakendusamet asutati 2007. aastal. Amet alustas tööd 2009. aastal, rakendades teadusuuringute ja innovatsiooni seitsmenda raamprogrammi teatavaid osi. 2013. aastal ameti volitusi laiendati ning tema hallata on ka märkimisväärne osa ELi seni suurimast teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020 English” (2014–2020).

Rakendusamet annab aru järgmistele komisjoni peadirektoraatidele:

  • teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat; English
  • Finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturud English (en)
  • hariduse ja kultuuri peadirektoraat English (en)

ning alates 1. jaanuarist 2014 ka

Teadusuuringute Rakendusamet haldab teadusprojekte, mida rahastatakse programmi „Horisont 2020” järgmiste osade raames:

Tipptasemel teadus

Juhtpositsioon tööstuses

  • Kosmosealane uurimistegevus English

Ühiskondlikud väljakutsed

  • Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus ja metsandus, mere-, merendus- ja siseveeuuringud ning biomajandus English
  • Innovatiivne, kaasav ja kaasa mõtlev ühiskond English
  • Turvaline ühiskond

Valdkondadevahelised küsimused

  • Tipptaseme levitamine ja osaluse laiendamine English
  • Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks English

Lisaks asjaomaste programmide juhtimisele, pakub Teadusuuringute Rakendusamet haldus- ja logistilist tuge ka muudele komisjoni talitustele, kes haldavad programmi „Horisont 2020” ja 7. raamprogrammi.

Direktor
Gilbert Gascard

Postiaadress:
Research Executive Agency
COVE
B-1049 Brussels

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?