Navigatsioonitee

Teadusuuringute Rakendusamet

Brüsselis asuv Teadusuuringute Rakendusamet (REA) asutati 2007. aasta detsembris. Kõnealune amet haldab teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi vahendeid 6,5 miljardit euro ulatuses. Amet alustas tööd juunis 2009. Rakendusamet annab aru teadusuuringute ja innovatsiooni English, ettevõtluse ja tööstuse ning hariduse ja kultuuri DeutschEnglishfrançais peadirektoraatidele.

Teadusuuringute toetamisel on väga oluline ettepanekute hindamine ja projektide haldamine. Teadusuuringute Rakendusamet hindab ja haldab suuremat osa praegu rakendatava teadusuuringute 7. raamprogrammi projektidest. Teadusuuringuteks eraldatud suurema eelarve tingimustes on raamprogrammi keskmes ülesannete täitmiseks vajalikud sihtotstarbelised vahendid ja teenused. Sihtotstarbelised vahendid ja teenused aitavad ametil teadusringkondi paremini toetada.

Teadusuuringute Rakendusamet täidab järgmisi ülesandeid:

  • Marie-Curie stipendiumide ja auhindade haldamine;
  • VKEdes teadusuuringute teostamiseks antavate toetuste lepingute haldamine;
  • kosmoseuuringute valdkonnas paljusid partnereid hõlmavate projektide haldamine;
  • julgeoleku-uuringute valdkonnas paljusid partnereid hõlmavate projektide haldamine;
  • ettepanekuid vastu võtva ja hindava üksuse töö korraldamine Covent Gardeni hoones Brüsselis;
  • ühtse tehnilise toe töö korraldamine seoses 7. raamprogrammi käsitlevate päringutega;
  • spetsiaalse registreerimisvahendi kasutamine, mille abil projektides osalevad partnerid saavad vähendada projektijuhtimisega kaasnevat bürokraatiat.

 

Direktor
Gilbert Gascard

Postiaadress:
Research Executive Agency
COVE
B-1049 Brussels

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?