Διαδρομή πλοήγησης

Eκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Ο Eκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2007 και εδρεύει στις Βρυξέλλες. Διαχειρίζεται κονδύλια ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου για την Έρευνα και άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2009. Ο REA υπάγεται στις Γενικές Διευθύνσεις Έρευνας και Καινοτομίας English, Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, και Εκπαίδευσης και Πολιτισμού DeutschEnglishfrançais.

Η στήριξη της έρευνας εξασφαλίζεται κυρίως μέσω της αξιολόγησης των προτάσεων και της διαχείρισης των έργων. Ο διεκπεραιώνει αυτές τις εργασίες αξιολόγησης και διαχείρισης για ένα μεγάλο τμήμα του τρέχοντος 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα. Δεδομένου ότι τα κονδύλια για την έρευνα αυξάνονται συνεχώς, το πρόγραμμα πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες διευκολύνσεις και υπηρεσίες για τον τομέα αυτό, με τελικό στόχο τη βελτίωση της στήριξης που παρέχεται στην ερευνητική κοινότητα.

Ο REA διαχειρίζεται τα ακόλουθα:

  • τις υποτροφίες και τα βραβεία Μαρία Κιουρί
  • συμφωνίες για ειδικές ερευνητικές επιχορηγήσεις υπέρ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
  • πολυμερή έργα στον τομέα της διαστημικής έρευνας
  • πολυμερή έργα στον τομέα της έρευνας για την ασφάλεια
  • την παραλαβή και την αξιολόγηση των προτάσεων (κτίριο Covent Garden στο κέντρο των Βρυξελλών)
  • την υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης σχετικά με το 7ο ΠΠ
  • την ενιαία υπηρεσία καταχώρισης των έργων, με σκοπό τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη διαχείριση ενός έργου.

Διευθυντής
Gilbert Gascard

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Research Executive Agency
COVE
B-1049 Brussels

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;