You are here:

Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

Forvaltningsorganet for Forskning med base i Bruxelles blev oprettet i 2007. I 2009 begyndte det sit arbejde med at gennemføre dele af det syvende rammeprogram for forskning og innovation (FP7). I 2013 fik det desuden ansvar for forvaltning af en stor del af Horisont 2020 Vælg oversættelse af det forrige link English (en) , EU's største rammeprogram for forskning og innovation nogensinde (2014-2020).

REA hører under følgende af Kommissionens generaldirektorater:

og pr. 1. januar 2014

Det forvalter videnskabelige projekter finansieret under følgende områder af Horisont 2020:

Videnskabelig topkvalitet

Industrielt lederskab

Samfundsmæssige udfordringer

  • Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug og skovbrug, havforskning og forskning i indre vandveje samt bioøkonomien Vælg oversættelse af det forrige link English (en)
  • Innovative, rummelige og reflekterende samfund Vælg oversættelse af det forrige link English (en)
  • Sikre samfund

Tværgående temaer

Ud over at forvalte selve programmerne yder REA administrativ og logistisk støtte til andre af Kommissionens afdelinger, som forvalter Horisont 2020 og FP7.

Direktør
Gilbert Gascard

Forvaltningsorganet for Forskning

Kontakt

Adresse

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Links