Sti

Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

Forvaltningsorganet for Forskning med base i Bruxelles blev oprettet i 2007. I 2009 begyndte det sit arbejde med at gennemføre dele af det syvende rammeprogram for forskning og innovation (FP7). I 2013 fik det desuden ansvar for forvaltning af en stor del af Horisont 2020 English, EU's største rammeprogram for forskning og innovation nogensinde (2014-2020).

REA hører under følgende af Kommissionens generaldirektorater:

  • Forskning og Innovation English
  • Det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er English (en)
  • Uddannelse og Kultur English (en)

- og pr. 1. januar 2014

Det forvalter videnskabelige projekter finansieret under følgende områder af Horisont 2020:

Videnskabelig topkvalitet

Industrielt lederskab

  • Rumforskning English

Samfundsmæssige udfordringer

  • Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug og skovbrug, havforskning og forskning i indre vandveje samt bioøkonomien English
  • Innovative, rummelige og reflekterende samfund English
  • Sikre samfund

Tværgående temaer

  • Udbredelse af kvalitet og udvidelse af deltagerkredsen English
  • Videnskab med og for samfundet English

Ud over at forvalte selve programmerne yder REA administrativ og logistisk støtte til andre af Kommissionens afdelinger, som forvalter Horisont 2020 og FP7.

Direktør
Gilbert Gascard

Postadresse:
Forvaltningsorganet for Forskning (REA)
COVE
B-1049 Bruxelles

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?