Výkonná agentura pro výzkum

Výkonná agentura pro výzkum (REA) byla zřízena v roce 2007 a má sídlo v Bruselu. Svou činnost zahájila v roce 2009, kdy začala provádět některé části 7. rámcového programu pro výzkum a inovace (7. RP). V roce 2013 rozšířila svou působnost na řízení velké části Horizontu 2020 English (H2020), který je doposud nejrozsáhlejším rámcovým programem pro výzkum a inovace v EU na léta 2014 až 2020.

Agentura REA podléhá těmto generálním ředitelstvím Evropské komise:

  • Výzkum a inovace English
  • Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky English (en)
  • Vzdělávání a kultura English (en)

Od 1. ledna 2014 také:

Agentura řídí vědecké projekty financované v rámci následujících oddílů programu Horizont 2020:

Vynikající věda

Vedoucí postavení v průmyslu

  • Výzkum vesmíru English

Společenské výzvy

  • Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství a lesní hospodářství, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství English
  • Inovativní a přemýšlivé společnosti podporující začlenění English
  • Bezpečné společnosti

Průřezová témata

  • Šíření excelence a rozšiřování účasti English
  • Věda se společností a pro společnost English

Kromě řízení programů poskytuje agentura REA také administrativní a logistickou podporu dalším útvarům Komise, které spravují 7. RP a H2020.

Ředitel
Gilbert Gascard

Poštovní adresa:
Výkonná agentura pro výzkum
COVE
B-1049 Brusel

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?