Навигационна пътека

Изпълнителна агенция за научни изследвания

Намиращата се в Брюксел Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) бе създадена през декември 2007 г., а започна работа през юни 2009 г. Агенцията управлява средства на стойност над 6,5 млрд. евро по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания. Изпълнителната агенция за научни изследвания се отчита пред Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации English“, Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ и Генерална дирекция „Образование и култура DeutschEnglishfrançais“.

Оценяването на проектните предложения и управлението на проектите са в сърцевината на научно-изследователската подкрепа. Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA) изпълнява процесите на оценяване и управление за голяма част от настоящата рамкова програма за научни изследвания – РП7. Увеличаването на научно-изследователските бюджети, специализираните апаратури и услуги за тези дейности представляват същината на рамковата програма. Тези специализирани апаратури и услуги ни позволяват да подобрим предоставянето на съдействие за научно-изследователската общност.

Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA) ръководи следните дейности:

  • стипендиите и награди "Мария Кюри”;
  • специфични научно-изследователски споразумения за грантове в полза на малки и средни предприятия;
  • проекти между много партньори в сферата на космическите научно-изследователски дейности;
  • проекти между много партньори в сферата на научно-изследователските дейности за сигурността;
  • приемането на проектни предложения и оценяваща система в сградата на Ковънт Гардън в Централен Брюксел;
  • „бюро на едно гише,” помощен център, предлагащ информация относно всички аспекти на РП7;
  • уникалната система за регистрация на проектните партньори, която намалява бюрокрацията, свързана с управлението на проекти.

 

Директор
Gilbert Gascard

Пощенски адрес:
Изпълнителна агенция за научни изследвания
COVE
B-1049 Брюксел

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?