Sökväg

Genomförandeorganet för innovation och transportnät

Inea förvaltar infrastruktur- och forskningsprojekt som rör transport, energi och telekommunikationer.

Följande EU-program berörs:

  • Fonden för ett sammanlänkat Europa (med en budget på 30 miljarder euro): transport, energi och digital telekommunikation.
  • Två delar (med en budget på 7 miljarder euro) av EU:s viktigaste forskningsprogram, Horisont 2020
    • Smarta, gröna och integrerade transporter 
    • Säker, ren och effektiv energi

INEA är efterföljaren till TEN-T EA (Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet) och inledde sin verksamhet den 1 januari 2014.

Direktör: Dirk Beckers

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?