You are here:

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja

INEA upravlja infrastrukturne in raziskovalne projekte na področju prometa, energetike in telekomunikacij,

natančneje naslednje programe EU:

  • instrument za povezovanje Evrope Seznam prevodov predhodne povezave English (en) (sredstva v višini 30 milijard evrov): promet, energetika in digitalne komunikacije;
  • dva sklopa (sredstva v višini 7 milijard evrov) osrednjega programa EU za financiranje raziskav z naslovom Obzorje 2020 Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
    • pametni, okolju prijazen in povezan promet, 
    • Zanesljiva, čista in učinkovita energija.

INEA je naslednica Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T EA). Delovati je začela 1. januarja 2014.

Direktor: Dirk Beckers

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja

Kontakt

Naslov

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 52 52
Fax
+32 2 297 37 27
Povezave