Navigacijska pot

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja

INEA upravlja infrastrukturne in raziskovalne projekte na področju prometa, energetike in telekomunikacij,

natančneje naslednje programe EU:

  • instrument za povezovanje Evrope (sredstva v višini 30 milijard evrov): promet, energetika in digitalne komunikacije;
  • dva sklopa (sredstva v višini 7 milijard evrov) osrednjega programa EU za financiranje raziskav z naslovom Obzorje 2020
    • pametni, okolju prijazen in povezan promet, 
    • Zanesljiva, čista in učinkovita energija.

INEA je naslednica Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T EA). Delovati je začela 1. januarja 2014.

Direktor: Dirk Beckers

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?