You are here:

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele

INEA gestionează proiectele de cercetare și infrastructură din domeniul transportului, energiei și telecomunicațiilor.

Concret, este vorba despre următoarele programe:

  • Mecanismul pentru interconectarea Europei Traducerile linkului anterior English (en) (buget de 30 de miliarde de euro): transport, energie și telecomunicații digitale
  • două linii de acțiune (cu un buget de 7 miliarde de euro) ale principalului program de cercetare al UE, Orizont 2020 Traducerile linkului anterior English (en)
    • transporturi inteligente, ecologice și integrate 
    • surse de energie sigure, ecologice și eficiente.

INEA înlocuiește Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T EA) și a devenit operațională la data de 1 ianuarie 2014.

Director: Dirk Beckers

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele

Contact

Adresă

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 52 52
Fax
+32 2 297 37 27
Linkuri