Mogħdija tan-navigazzjoni

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks

L-INEA timmaniġġja l-proġetti ta' infrastruttura u ta' riċerka fl-oqsma tat-trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjonijiet.

Speċifikament dan ifisser il-programmi tal-UE li ġejjin:

  • Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (€30 biljun ta' fondi): trasport, enerġija u telekomunikazzjonijiet diġitali
  • 2 oqsma (€7 biljun ta' fondi) tal-programm ta' riċerka ewlieni ta' finanzjament tal-UE, Orizzont 2020
    • Trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat 
    • Enerġija sikura, nadifa u effiċjenti

L-INEA hi s-suċċessur ta' TEN-T EA (l-Aġenzija Eżekuttiva tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport) u bdiet topera fl-1 ta' Jannar 2014.

Direttur: Dirk Beckers

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?