You are here:

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra

INEA vada infrastruktūras un pētniecības projektus transporta, enerģētikas un telesakaru nozarē.

Konkrēti tas nozīmē, ka tās ziņā ir šādas ES programmas:

  • Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments Izvēlieties saites tulkojumu English (en) (ar 30 miljardu eiro finansējumu): transports, enerģētika un digitālie telesakari;
  • ES galvenās pētniecības finansēšanas programmas “Apvārsnis 2020 Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ” divas daļas (ar 7 miljardu eiro finansējumu): 
    • vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports; 
    • droša, vidi nepiesārņojoša un efektīva enerģija.

INEA turpina Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) izpildaģentūras darbu un sāka darboties 2014. gada 1. janvārī.

Direktors: Dirks Bekerss (Dirk Beckers)

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra

Kontaktinformācija

Adrese

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 299 52 52
Fakss
+32 2 297 37 27
Saites