Navigācijas ceļš

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra

INEA vada infrastruktūras un pētniecības projektus transporta, enerģētikas un telesakaru nozarē.

Konkrēti tas nozīmē, ka tās ziņā ir šādas ES programmas:

  • Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (ar 30 miljardu eiro finansējumu): transports, enerģētika un digitālie telesakari;
  • ES galvenās pētniecības finansēšanas programmas “Apvārsnis 2020” divas daļas (ar 7 miljardu eiro finansējumu): 
    • vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports; 
    • droša, vidi nepiesārņojoša un efektīva enerģija.

INEA turpina Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) izpildaģentūras darbu un sāka darboties 2014. gada 1. janvārī.

Direktors: Dirks Bekerss (Dirk Beckers)

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?