You are here:

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga valdo transporto, energetikos ir telekomunikacijų sričių infrastruktūros ir mokslinių tyrimų projektus.

Konkrečiai tai yra šios ES programos:

  • Europos infrastruktūros tinklų priemonė Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) (30 mlrd. eurų finansavimas): transportas, energetika ir skaitmeninės telekomunikacijos;
  • ES pagrindinės mokslinių tyrimų finansavimo programos Horizontas 2020 Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) 2 kryptys (7 mlrd. eurų finansavimas): 
    • išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos; 
    • saugi, švari ir efektyviai naudojama energija.

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga pakeitė Transeuropinio transporto tinklo vykdomąją įstaigą (TEN-T EA) ir pradėjo veiklą 2014 m. sausio 1 d.

Direktorius – Dirk Beckers

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga

Kontaktai

Adresas

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 52 52
Fax
+32 2 297 37 27
Nuorodos