Cosán nascleanúna

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht & Gréasáin

Bainistíonn INEA tionscadail bonneagair agus taighde i réimsí an iompair, an fhuinnimh agus na teileachumarsáide.

Baineann sé go sonrach leis na cláir seo a leanas de chuid an AE:

  • An tSaoráid um Chónasctha na hEorpa (maoiniú €30 billiún): iompar, fuinneamh agus teileachumarsáid dhigiteach
  • 2 shraith (maoiniú €7 billiún) de phríomhchlár maoinithe taighde an AE, Fís 2020
    • Iompar atá cliste, glas agus comhtháite 
    • Fuinneamh atá slán, glan agus éifeachtúil

Is é INEA an comharba ar TEN-T EA (Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Ghréasáin Iompair Thras-Eorpaigh) agus thosaigh sé ag feidhmiú ar an 1 Eanáir 2014.

Stiúrthóir: Dirk Beckers

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?