Navigatsioonitee

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet haldab infrastruktuuri- ja teadusprojekte transpordi, energeetika ja telekommunikatsiooni valdkondades.

Konkreetselt hõlmab see järgmisi ELi programme:

  • Euroopa ühendamise rahastu (eelarve 30 miljardit eurot): transport, energeetika ja digitaalne telekommunikatsioon.
  • ELi peamise teadustöö rahastamise programmi (Horisont 2020) 2 alaprogrammi (eelarve 7 miljardit eurot): 
    • arukas, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport; 
    • turvaline, puhas ja tõhus energia.

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (varem Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet) alustas oma tegevust 1. jaanuaril 2014.

Direktor: Dirk Beckers

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?