Διαδρομή πλοήγησης

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων

Ο INEA διαχειρίζεται έργα υποδομής και έρευνας στους τομείς μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, διαχειρίζεται τα ακόλουθα ευρωπαϊκά προγράμματα:

  • Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (με προϋπολογισμό 30 δισ. ευρώ): μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακές τηλεπικοινωνίες
  • 2 άξονες (με προϋπολογισμό 7 δισ. ευρώ) του βασικού ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας Ορίζοντας 2020
    • Έξυπνες, πράσινες και ενοποιημένες μεταφορές 
    • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια

Ο INEA διαδέχεται τον Εκτελεστικό Οργανισμό ΔΕΔ-Μ (Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ) και άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2014.

Διευθυντής: Dirk beckers

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;