Sti

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk

INEA forvalter infrastruktur- og forskningsprojekter inden for områderne transport, energi og telekommunikation.

Der er tale om følgende EU-programmer:

  • Connecting Europe-faciliteten (budget: 30 mia. euro): transport, energi og digital telekommunikation
  • 2 dele af Horisont 2020, EU's vigtigste forskningsstøtteprogram (budget: 7 mia. euro): 
    • Intelligent, grøn og integreret transport 
    • Sikker, ren og effektiv energi

INEA er efterfølgeren til TEN-T EA (Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet) og indledte sin virksomhed den 1. januar 2014.

Direktør: Dirk Beckers

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?