Výkonná agentura pro inovace a sítě

Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) řídí infrastrukturní a výzkumné programy v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací.

Jedná se zejména o tyto programy EU:

  • Nástroj pro propojení Evropy (rozpočet ve výši 30 miliard eur): doprava, energetika a digitální telekomunikace
  • dvě části (rozpočet ve výši 7 miliard eur) hlavního programu EU na financování výzkumu Horizont 2020
    • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava 
    • Bezpečná, čistá a účinná energie

INEA je nástupkyní Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA) a zahájila činnost 1. ledna 2014.

Ředitel: Dirk Beckers

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?