Naršymo kelias

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga

Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT) įsteigta pagal ES mokslinių tyrimų septintąją bendrąją programą (7BP). Siekdama, kad būtų remiami pažangiausi moksliniai tyrimai, vykdomi mokslinių tyrimų bendruomenės iniciatyva, Tarybą 2007 m. vasario mėn. įsteigė Europos Komisija pagal 7BP specialiąją programą IDEAS. Jai 2007–2013 m. skirtas 7,5 mlrd. eurų biudžetas.

Pagrindinė EMTT paskirtis – puoselėti Europoje mokslinę kompetenciją remiant ir skatinant geriausius, iš tiesų kūrybingus mokslininkus ir inžinierius, kurie kviečiami teikti savo asmeninius bet kurios tiriamosios srities pasiūlymus.

EMTT sudaro nepriklausoma Mokslo taryba ir Vykdomoji agentūra, veikianti Europos Komisijos vardu. EMTT mokslo taryba nustato mokslo strategiją ir metodiką, o EMTT vykdomoji įstaiga jas vykdo ir taiko valdant EMTT ir atliekant finansavimo operacijas pagal teisines 7BP nuostatas.

EMTT sudaro nepriklausoma Mokslo taryba ir Vykdomoji agentūra, veikianti Europos Komisijos vardu. EMTT mokslo taryba nustato mokslo strategiją ir metodiką, o EMTT vykdomoji įstaiga jas vykdo ir taiko valdant EMTT ir atliekant finansavimo operacijas pagal teisines 7BP nuostatas.

EMTT veikia skaidriai, savarankiškai ir principingai – tai užtikrina Europos Komisija, kuriai EMTT yra atskaitinga. Europos Komisija prisiima finansinę 7BP įgyvendinimo ir jos biudžeto vykdymo atsakomybę.

EMTT vykdomosios agentūros užduotys:

  • vykdyti EMTT mokslo tarybos sudarytą ir Europos Komisijos patvirtintą metinę darbo programą;
  • atsižvelgiant į darbo programą skelbti kvietimus teikti siūlymus;
  • teikti informaciją ir pagalbą paraiškų teikėjams;
  • rengti tos pačios srities specialistų atliekamą vertinimą;
  • sudaryti ir valdyti susitarimus dėl dotacijų, laikantis ES finansinio reglamento;
  • padėti EMTT mokslo tarybai.

Pablo Amor
Direktorius

Adresas:
Agence exécutive du Conseil européen de la recherche
COV2 24/164
BE-1049 Bruxelles

E. paštas: erc-info@ec.europa.eu

(Žiniasklaidos atstovams rtd-erc-press@ec.europa.eu)

Interneto svetainė: http://erc.europa.eu

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?