Navigációs útvonal

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége

Az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) az EU hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjának (FP7) keretében működik. A tanácsot, melynek feladata a kutatók által javasolt „felderítő” kutatás támogatása, 2007 februárjában hozta létre az Európai Bizottság, a keretprogram Ötletek elnevezésű egyedi programjához kapcsolódóan. A 2007–2013 közötti időszakban az ERC 7,5 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik.

Az intézmény legfőbb célja az európai tudományos kiválóság fejlesztése. Ezt a célt a tevékenységi területükön legjobbnak számító, valóban kreatív tudósok, kutatók és mérnökök ösztönzése, támogatása révén igyekszik elérni. A tanács a tudomány minden területéről várja e szakemberek egyéni pályázatait.

Az ERC a független Tudományos Tanácsból és az Európai Bizottság nevében eljáró Végrehajtó Ügynökségből áll. A Tudományos Tanács a tudományos stratégia és módszertan meghatározásáért felel, a Végrehajtó Ügynökség feladata pedig az, hogy az így kialakított stratégiákat és módszereket a kutatási tanács finanszírozási tevékenységeinek irányítása és megvalósítása során az FP7 jogi keretein belül végrehajtsa és alkalmazza.

A Végrehajtó Ügynökség hivatalosan 2007 decemberében alakult meg, igazgatási önállóságot 2009. július 15-e óta élvez.

A kutatási tanács működését az átláthatóság, a függetlenség és az integritás jellemzi: ennek biztosításáról felügyelő szerve, az Európai Bizottság gondoskodik. A keretprogram végrehajtásáért és költségvetéséért végső fokon az Európai Bizottság visel felelősséget.

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége a következő feladatokat látja el:

  • végrehajtja az Európai Kutatási Tanács Tudományos Tanácsa által kidolgozott és az Európai Bizottság által elfogadott éves munkatervet;
  • kezeli a pályázati felhívásokat, a munkatervvel összhangban;
  • tájékoztatást és segítséget nyújt a pályázóknak;
  • megszervezi a szakértői értékelést;
  • kidolgozza és kezeli a támogatási megállapodásokat, összhangban az EU költségvetési rendeletével;
  • támogatást biztosít az Európai Kutatási Tanács Tudományos Tanácsa számára.

Igazgató: Pablo Amor

Postacím:
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége
COV2 24/164
BE-1049 Brüsszel

E-mail cím: erc-info@ec.europa.eu

(Sajtókapcsolat: rtd-erc-press@ec.europa.eu)

Internetcím: http://erc.europa.eu

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?