Navigacijski put

Izvršna agencija Europskoga istraživačkog vijeća

Europsko istraživačko vijeće (ERC) dio je EU-ova 7. okvirnog programa za istraživanje (FP7). Osnovala ga je Europska komisija u veljači 2007. na temelju posebnoga programa IDEAS iz 7. okvirnog programa kako bi poduprla pionirska istraživanja na prijedlog znanstvenika. Za razdoblje 2007. - 2013. raspolaže proračunom od 7,5 milijardi eura.

Glavni mu je cilj poticati znanstvenu izvrsnost u Europi pružanjem potpore te ohrabrivanjem najboljih i uistinu kreativnih znanstvenika, učenjaka i inženjera koji su pozvani da dostave svoje prijedloge iz svih područja istraživanja.

Europsko istraživačko vijeće sastoji se od neovisnoga Znanstvenog vijeća i Izvršne agencije koja djeluje u ime Europske komisije. Znanstveno vijeće određuje znanstvenu strategiju i metodologiju, dok Izvršna agencija vodi financijske aktivnosti Europskoga istraživačkog vijeća unutar pravnoga okvira 7. okvirnog programa te se brine o provedbi i primjeni strategija i metodologije.

Izvršna agencija ERC-a službeno je osnovana u prosincu 2007., a upravnu neovisnost stekla je 15. srpnja 2009.

Europsko istraživačko vijeće posluje transparentno, autonomno i cjelovito, za što jamči Europska komisija kojoj odgovara za svoj rad. Europska komisija preuzima krajnju odgovornost za provedbu 7. okvirnog programa i njegova proračuna.

Izvršna agencija Europskoga istraživačkog vijeća obavlja sljedeće zadatke:

  • provodi godišnji program rada koji određuje Znanstveno vijeće Europskoga istraživačkog vijeća, a donosi Komisija
  • upravlja pozivima za podnošenje prijedloga, sukladno programu rada
  • pruža informacije i pomoć kandidatima
  • organizira stručno vrednovanje prijedloga
  • utvrđuje i vodi ugovore o dodjeli nepovratnih sredstava u skladu s financijskim propisima EU-a
  • pomaže Znanstvenome vijeću Europskoga istraživačkog vijeća.

Direktor: Pablo Amor

Poštanska adresa:
Izvršna agencija Europskoga istraživačkog vijeća
COV2 24/164
BE-1049 Bruxelles

E-pošta: erc-info@ec.europa.eu

(Mediji: rtd-erc-press@ec.europa.eu)

Internet: http://erc.europa.eu

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?