Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto

Euroopan komissio perusti Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) helmikuussa 2007 osana EU:n seitsemättä tutkimuspuiteohjelmaa. ERC:n tehtävänä on päättää tieteen eturintamaan kuuluville tutkijalähtöisille tutkimushankkeille myönnettävästä tuesta. Tukea annetaan puiteohjelman "Ideat"-erityisohjelmasta, jonka kokonaismäärärahat ovat 7,5 miljardia euroa kaudella 2007–2013.

ERC:n toiminnan päätavoitteena on edistää eurooppalaista tieteellistä huippuosaamista suuntaamalla tukea luoville eturivin tutkijoille, tieteenharjoittajille ja insinööreille kaikilla tieteen ja teknologian aloilla.

ERC muodostuu riippumattomasta tieteellisestä neuvostosta ja Euroopan komissiota edustavasta toimeenpanovirastosta. Tieteellinen neuvosto määrittelee yleisen tieteellisen strategian ja menetelmät. ERC:n toimeenpanovirasto puolestaan vastaa siitä, että näitä strategioita ja menetelmiä noudatetaan ERC:n rahoitustoimissa ja niiden hallinnoinnissa puiteohjelman säännösten mukaisesti.

Toimeenpanovirasto perustettiin virallisesti joulukuussa 2007, ja se aloitti toimintansa hallinnollisesti itsenäisenä elimenä 15. heinäkuuta 2009.

ERC on vastuussa Euroopan komissiolle, joka valvoo, että ERC toimii avoimesti, itsenäisesti ja puolueettomasti. Komissio vastaa myös koko seitsemännen puiteohjelman ja sen budjetin toteuttamisesta.

ERC:n toimeenpanoviraston tehtävänä on:

  • toteuttaa vuotuinen työohjelma, jonka ERC:n tieteellinen neuvosto laatii ja komissio hyväksyy
  • julkaista ehdotuspyyntöjä työohjelman mukaisesti
  • antaa tietoa ja apua hakijoille
  • järjestää vertaisarviointeja
  • tehdä ja hallinnoida avustussopimuksia EU:n varainhoitoasetuksen mukaisesti
  • avustaa ERC:n tieteellistä neuvostoa.

Johtaja: Pablo Amor

Postiosoite:
European Research Council Executive Agency
COV2 24/164
BE-1049 Brussels

Sähköposti: erc-info@ec.europa.eu

(Lehdistöasiat: rtd-erc-press@ec.europa.eu)

Internet: http://erc.europa.eu

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.