You are here:

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

Evropská rada pro výzkum (ERV, též angl. ERC) je součástí sedmého rámcového programu EU pro výzkum (7. RP). Byla zřízena v únoru 2007 Evropskou komisí na základě specifického programu „Myšlenky“ sedmého rámcového programu, aby podporovala hraniční výzkum určovaný výzkumnými pracovníky (tzv. investigator-driven frontier research). Její celkový rozpočet na období 2007-2013 činí 7,5 miliard eur.

Hlavním úkolem rady je podněcovat vysoce kvalitní vědeckou činnost v Evropě prostřednictvím podpory nejlepších a nejkreativnějších vědců a akademických a technických odborníků, kteří mohou předkládat samostatné návrhy ve všech oblastech výzkumu.

Evropská rada pro výzkum se skládá z nezávislé vědecké rady a výkonné agentury, která jedná jménem Evropské komise. Vědecká rada ERV určuje strategii a metodiku, zatímco výkonná agentura ERV tuto strategii a metodiku uplatňuje při správě a provádění činnosti ERV v oblasti financování v právním rámci 7. RP.

Výkonná agentura ERV byla oficiálně založena v prosinci 2007 a samostatný provoz zahájila 15. července 2009.

Evropská komise, které je ERV podřízena, zaručuje její transparentnost, nezávislost a integritu. Nese též konečnou odpovědnost za provádění 7. RP a jeho rozpočtu.

Výkonná agentura ERV má na starosti tyto úkoly:

  • provádět roční pracovní program stanovený vědeckou radou ERV a schválený Komisí
  • v souladu s pracovním programem vyhlašovat výzvy k předkládání návrhů
  • poskytovat žadatelům informace a podporu
  • organizovat oponentní řízení (tzv. peer review)
  • uzavírat a spravovat grantové dohody v souladu s finančním nařízením EU
  • být nápomocna vědecké radě ERV.

Ředitel: Pablo Amor

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

Kontakt

Adresa

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax
+32 2 292 19 75
Odkazy