Навигационна пътека

Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания

Европейския съвет за научни изследвания (ERC) е част от Седмата рамкова програма за научно-изследователска дейност на ЕС (РП7). Създадена е от Европейската комисия с цел да насърчава изследователската дейност в гранични научно-изследователски области, като води началото си от февруари 2007 г. и специфичната програма „Идеи” на РП7, с общ бюджет от 7.5 млрд. Евро (2007 - 2013 г.).

Нейна основна цел е да насърчава научното превъзходство в Европа, като подкрепя и окуражава най-добрите и креативни учени, стипендианти и инженери, които са поканени да изпращат своите индивидуални проектни предложения във всяка възможна област на научно-изследователската дейност.

Европейският съвет за научни изследвания (ERC) се състои от независим Научно-изследователски съвет и Изпълнителна агенция, функционираща от името на Европейската комисия. Европейският съвет за научни изследвания определя научно-изследователската стратегия и методологии, докато Изпълнителната агенция за научни изследвания изпълнява и прилага тези стратегии и методологии при управлението и функционирането на дейностите за финансиране на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) в юридическия контекст на РП7.

Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) е създадена официално през декември 2007 г., като получава административна автономност на 15 юли 2009 г.

Европейският съвет за научни изследвания (ERC) функционира прозрачно, благодарение на неговата автономна и независима структура, предоставена му от Европейската комисия, на която се отчита. Последната дума за изпълнение и бюджет на РП7 се пада на Европейската комисия.

Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) изпълнява следните дейности:

  • Реализиране на годишната работна програма, определена от Научния съвет на Европейския съвет за научни изследвания (ERC), и приета от Комисията
  • Координиране на покани за проектни предложения в съответствие с работната програма
  • Осигуряване на информация и съдействие на кандидатите
  • Организиране на оценителнa проверка на партньорите
  • Създаване и ръководене на грантовите споразумения в съответствие с финансовите регламенти на ЕС
  • Осигуряване на съдействие на Научния съвет на Европейския съвет за научни изследвания

Директор: Pablo Amor

Пощенски адрес:
Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания
COV2 24/164
BE-1049 Брюксел

E-mail: erc-info@ec.europa.eu

(За въпроси, свързани с пресата: rtd-erc-press@ec.europa.eu)

Internet: http://erc.europa.eu

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?