You are here:

Genomförandeorganet för små och medelstora företag

Energi, transport, miljö, konkurrenskraft och innovation – EU står inför stora problem, men det finns också fantastiska möjligheter.

Easme har inrättats av kommissionen för att förvalta följande EU-program:

Easme anordnar också den europeiska veckan för hållbar energi Visa översättning av föregående länk English (en) .

Easme rapporter till följande sju generaldirektorat vid kommissionen:

Easme ersatte genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (Eaci) den 1 januari 2014.

Direktör: Patrick Lambert

Genomförandeorganet för små och medelstora företag

Kontakt

Adress

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax
+32 2 292 18 92
Länkar