Navigacijska pot

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja

Energija, promet, okolje, konkurenčnost, inovativnost – to so veliki izzivi in hkrati velike priložnosti današnje Evrope.

Agencija za mala in srednje velika podjetja v imenu Evropske komisije upravlja številne programe EU:

Poleg tega agencija organizira tudi evropski teden trajnostne energije.

Agencija poroča sedmim generalnim direktoratom Evropske komisije:

Izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja (EASME) je s 1. januarjem 2014 nadomestila nekdanjo Izvajalsko agencijo za konkurenčnost in inovativnost.

Direktor: Patrick Lambert

Poštni naslov:

Evropska komisija

EASME

B-1049 Bruselj

 

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?